PRZYŁĄCZENIE DO SIECI – WYTWÓRCA jestem Klientem

Kontrast
Wielkość liter - A +

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI – WYTWÓRCA jestem Klientem

Jeśli jesteś zainteresowany zmianą parametrów przyłącza swojego zakładu wytwarzania energii elektrycznej do naszej sieci elektroenergetycznej, złóż u nas odpowiedni, kompletny wniosek o wydanie warunków przyłączenia dla wytwórcy wraz z wymaganymi załącznikami:

  1. Tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą użytkowane urządzenia lub instalacje elektryczne.
  2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku.
  3. Schemat elektryczny instalacji oraz topograficzny sieci i obiektu uwzględniający długości linii i parametry stacji transformatorowych, wraz z proponowaną lokalizacją układów pomiarowych.
  4. Charakterystyka mocy turbiny w funkcji prędkości wiatru – dla farm wiatrowych,
  5. Aktualny odpis z Krajowego rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  6. Pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu.

Przygotowany wniosek można dostarczyć do nas:

Elektronicznie
skan wniosku z załącznikami można wysłać na adres
e-mail bok@polenergia.pl

Pocztą tradycyjną
Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa

Twój kompletny wniosek o wydanie warunków przyłączenia rozpatrzymy w nieprzekraczalnym terminie:

21 dni

(V grupa przyłączeniowa)

30 dni

(IV grupa przyłączeniowa)

120 dni

(III grupa przyłączeniowa)

W odpowiedzi prześlemy Ci propozycję umowy przyłączeniowej wraz z kompletem załączników, w skład których wchodzą warunki przyłączenia.

Dla wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV powyższe terminy są liczone od dnia złożenia kompletnego wniosku, natomiast dla wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej powyżej 1 kV powyższe terminy są liczone od dnia wniesienia zaliczki, o której mowa w art. 7 ust. 8a – 8c ustawy Prawo Energetyczne.

W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, poinformujemy Cię o tym. Na uzupełnienie wniosku masz 30 dni. Po upływie tego czasu wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Umowa przyłączeniowa może być przez Ciebie podpisana na 2 sposoby:

  • Poprzez podpis kwalifikowany.
  • Poprzez podpisanie dwóch egzemplarzy umowy podpisem tradycyjnym.

Po spełnieniu wymogów zapisanych w umowie przyłączeniowej, rozpoczniemy wykonanie prac określonych w warunkach przyłączenia w terminie wynikającym z umowy.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

zanim klikniesz „Zaakceptuj wszystkie” lub zamkniesz to okno, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Mają one na celu umożliwienie udzielenia dobrowolnej, świadomej i wyraźnej zgody.

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie (dalej: „Cookies”), aby umożliwić prawidłowe działanie strony internetowej polenergia-dystrybucja.pl, ulepszać ją, a także aby analizować ruch na stronie oraz udostępniać informacje o sposobie korzystania z niej przez użytkowników swoim partnerom w obszarze mediów społecznościowych, reklamy i marketingu. Możesz zaakceptować wszystkie Cookies, odrzucić wszystkie Cookies poza niezbędnymi lub wybrać niektóre z nich, zaznaczając poniżej określone kategorie plików cookie używanych na stronie polenergia-dystrybucja.pl.

Więcej informacji o tym, jak Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. wykorzystuje Cookies, znajduje się w Polityce Cookies . Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Polenergia Dystrybucja na stronie internetowej znajduje się w Polityce prywatności.

Wyniki wyszukiwania