PRZYŁĄCZENIE DO SIECI – PROSUMENT jestem Klientem

Kontrast
Wielkość liter - A +

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI – PROSUMENT jestem Klientem

Jeśli jesteś zainteresowany aktualizacją danych technicznych swojej mikroinstalacji przyłączonej do naszej sieci elektroenergetycznej, złóż u nas zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji wraz z wymaganymi załącznikami:

  1. „Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RFG” wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym,
  2. Parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji i sieci, specyfikację techniczną / karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych,
  3. Schemat elektryczny instalacji elektrycznej przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji z podaniem typów zainstalowanych urządzeń, schemat elektryczny powinien być podpisany przez Instalatora,
  4. Deklaracje zgodności parametrów technicznych przyłączanych urządzeń, instalacji i sieci, z aktualną dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej,
  5. Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Zgłaszającego do występowania w jego imieniu,
  6. Aktualny odpis z rejestru, do którego wpisany jest Klient (np. KRS, CEiDG, GUS itd.).

Przygotowany wniosek można dostarczyć do nas:

Elektronicznie
skan wniosku z załącznikami można wysłać na adres
e-mail bok@polenergia.pl

Pocztą tradycyjną
Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa

Twoje kompletne zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji rozpatrzymy w nieprzekraczalnym terminie 10 dni oraz w odpowiedzi prześlemy potwierdzenie kompletności zgłoszenia oraz potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji dla prosumenta. W przypadku stwierdzenia braków w zgłoszeniu, poinformujemy Cię o tym. Na uzupełnienie zgłoszenia masz 30 dni. Po upływie tego czasu zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Moc zainstalowana przyłączanej mikroinstalacji nie może być wyższa niż moc przyłączeniowa obiektu. Jeśli taka sytuacji wystąpi, konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia w związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej.

W terminie 30 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji nasz elektromonter dokona kontroli przygotowanej instalacji elektrycznej, wymieni licznik dwukierunkowy (jeśli będzie to konieczne) i poda napięcie na przygotowaną instalację.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

zanim klikniesz „Zaakceptuj wszystkie” lub zamkniesz to okno, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Mają one na celu umożliwienie udzielenia dobrowolnej, świadomej i wyraźnej zgody.

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie (dalej: „Cookies”), aby umożliwić prawidłowe działanie strony internetowej polenergia-dystrybucja.pl, ulepszać ją, a także aby analizować ruch na stronie oraz udostępniać informacje o sposobie korzystania z niej przez użytkowników swoim partnerom w obszarze mediów społecznościowych, reklamy i marketingu. Możesz zaakceptować wszystkie Cookies, odrzucić wszystkie Cookies poza niezbędnymi lub wybrać niektóre z nich, zaznaczając poniżej określone kategorie plików cookie używanych na stronie polenergia-dystrybucja.pl.

Więcej informacji o tym, jak Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. wykorzystuje Cookies, znajduje się w Polityce Cookies . Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Polenergia Dystrybucja na stronie internetowej znajduje się w Polityce prywatności.

Wyniki wyszukiwania