FAQ

Kontrast
Wielkość liter - A +

FAQ

 • Prądu nie ma w Twoim mieszkaniu – sprawdź bezpieczniki znajdujące się wewnątrz lokalu (korki).
 • Prądu nie ma na klatce schodowej – skontaktuj się z administratorem lub właścicielem budynku.
 • Prądu nie ma w sąsiednich domach lub na ulicy – zadzwoń:

+48 459 599 400 POGOTOWIE ENERGETYCZNE (dla dzwoniących z obszaru działalności Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. – numer dostępny całodobowo, połączenie zgodne z Taryfą Operatora)

Czas trwania przerw w dostawie energii elektrycznej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz.623 z późn.zmianami – §40 art.5).

W oparciu o to rozporządzenie dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych i nieplanowanych dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V:

Jednorazowa przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć:

 • przerwa planowana – 16 godzin
 • przerwa nieplanowana (awarie) – 24 godzin
 • katastrofalna – trwająca dłużej niż 24 godziny

Przerwy w ciągu roku stanowią sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich w przypadku:

 • przerw planowanych – 35 godzin
 • przerw nieplanowanych (awarie) – 48 godzin

Przekroczenie dopuszczalnego czasu przerw

Dopuszczalny czas trwania przerw planowanych i nieplanowanych należy do tzw. standardów jakościowych obsługi Klientów.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, Klientom (na ich wniosek) przysługują bonifikaty.

Dostawę prądu w Twoim obiekcie lub lokalu wznowimy bez odrębnego powiadamiania, również pod Twoją nieobecność. Prosimy, przygotuj wcześniej obiekt lub lokal i wyłącz wszystkie urządzenia, które mogą spowodować zagrożenie dla osób lub mienia.

 • opłata abonamentowa – odzwierciedla koszty związane z odczytem układu pomiarowego i jego kontrolą. Jej wysokość zależy od: grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego (jednomiesięczny lub dwumiesięczny), sposobu odczytu licznika (zdalny lub fizyczny). opłata sieciowa stała – odzwierciedla ponoszone przez operatora systemu dystrybucyjnego koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem sieci elektroenergetycznych. Dla taryf G1x – jej wysokość zależy od rodzaju układu pomiarowego zainstalowanego u klienta (jednofazowego lub trójfazowego) oraz wybranej grupy taryfowej. W pozostałych taryfach, uzależniona jest od zamówionej mocy umownej.
 • opłata sieciowa zmienna – odzwierciedla koszty dystrybucji energii za pomocą sieci elektroenergetycznej. Jest zależna od ilości pobranej energii.
 • opłata jakościowa – odzwierciedla koszty utrzymania odpowiednich standardów jakości dostawy. Jej wysokość ustala operator systemu przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Jest zależna od ilości pobranej energii.
 • opłata OZE – związana z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Jest zależna od ilości pobranej energii. Opłata ustawowa, obowiązuje od 01.07.2016.
 • opłata kogeneracyjna – wspiera wytwarzanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Kogeneracja to proces, w którym jednocześnie wytwarza się ciepło i prąd. Jest zależna od ilości pobranej energii. Opłata ustawowa, obowiązuje od 25.01.2019. opłata przejściowa – opłata związana z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych Wyznacza ją Urząd Regulacji Energetyki. Jest niezwiązana z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa dystrybucyjnego. Dla taryf G1x jej wysokość zależy od wielkości zużycia rocznego. W pozostałych taryfach uzależniona jest od zamówionej mocy umownej.
 • opłata mocowa – opłata ta wynika z wprowadzonego mechanizmu pokrycia kosztów kontraktów mocowych dla wytwórców energii, którzy zobowiązani są do utrzymywania dyspozycyjności jednostek wytwórczych oraz podmiotów, które zobowiązały się do obniżenia poboru mocy na polecenie operatora systemu przesyłowego. Opłata ustawowa, obowiązuje od 01.01.2020.

Moja Polenergia to portal dla naszych klientów. Możesz tam:

 • sprawdzić stan swojego konta
 • zaktualizować swoje dane teleadresowe
 • opłacić faktury on-line
 • włączyć dodatkowe usługi

Dzięki e-fakturze:

 • chronisz środowisko
 • masz dostęp do wszystkich faktur z dowolnego urządzenia

Korzystając z usługi Moja Polenergia masz stały dostęp do stanu swojego konta.

Chcesz włączyć usługę Moja Polenergia? kliknij w link.

Jeśli chcesz jednorazowo uzyskać informację o stanie swojego konta możesz skontaktować się z naszą infolinią.

Korzystając z usługi Moja Polenergia masz stały dostęp do wszystkich swoich faktur.

Chcesz włączyć usługę Moja Polenergia? Kliknij w link.

Jeśli chcesz jednorazowo uzyskać duplikat faktury możesz skontaktować się z naszą infolinią.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

zanim klikniesz „Zaakceptuj wszystkie” lub zamkniesz to okno, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Mają one na celu umożliwienie udzielenia dobrowolnej, świadomej i wyraźnej zgody.

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie (dalej: „Cookies”), aby umożliwić prawidłowe działanie strony internetowej polenergia-dystrybucja.pl, ulepszać ją, a także aby analizować ruch na stronie oraz udostępniać informacje o sposobie korzystania z niej przez użytkowników swoim partnerom w obszarze mediów społecznościowych, reklamy i marketingu. Możesz zaakceptować wszystkie Cookies, odrzucić wszystkie Cookies poza niezbędnymi lub wybrać niektóre z nich, zaznaczając poniżej określone kategorie plików cookie używanych na stronie polenergia-dystrybucja.pl.

Więcej informacji o tym, jak Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. wykorzystuje Cookies, znajduje się w Polityce Cookies . Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Polenergia Dystrybucja na stronie internetowej znajduje się w Polityce prywatności.

Wyniki wyszukiwania